Noć sa astrologom 7.7.2002. – Problem sa cirkulacijom – tranzit Plutona na Sunce; budući brak


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o problemima sa cirkulacijom (izazvanim tranzitom Plutona na Sunce) i o budućem drugom braku. Takođe objašnjava u kakvom tipu kuće treba živeti, prema horoskopu osobe.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa astrologom 7.7.2002. – Prekid studija; novi način života


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o studijama ćerke, i kako će to uopšte teći.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa astrologom 7.7.2002. – Potpuni slom života – konjunkcija Urana i Neptuna u Jarcu


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o nagloj promeni života na ličnom planu.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Preseljenje u novi stan (5/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o preseljenju u novi stan.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Ljubav na pomolu (2/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanje kad će doći ljubav.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Karijera glumice – gde i kako (4/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o budućnosti glumačke karijere, gde i kako je treba ostvariti kao i mogućnosti ostvarenja ljubavne veze.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Novo poznanstvo i zdravstveni problemi (3/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti novog poznanstva posle kraha prvog braka i predstojećim zdravstvenim problemima.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Proširenje stambenog prostora (1/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti stambenog proširenja.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Rešavanje stambene situacije (6/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o dobijanju stana od vojske.

U ovom slučaju je situacija propuštena – pitač nije dobio stan u periodu kada je to astrološki bilo moguće.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Ljubav posle razvoda; deca (7/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o budućoj ljubavi posle razvedenog braka koji je trajao osam godina.

Taj brak nije funkcionisao zato što, pod uticajem Saturna u konjunkciji sa Descedentom, muž mora biti stariji od osam do petnaest godina.

Na poslu treba raditi što više sa računarima zbog tranzitnog Urana u šestoj kući.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Prodaja kuće i nov stan (8/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o dobijanju novog stambenog prostora i prodaji starog, tačnije kuće, i privatnoj firmi i poslu.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002 – Materijalna situacija, stambeno pitanje (9/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o poboljšanju materijalne i poslovne situacije.

Tranziti Jupitera na šestu kuću će poboljšati sitaciju. Na poslu bi, zbog Urana u šestoj kući, trebalo raditi sa računarima.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Brak posle kratke veze (10/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti braka posle kratke veze.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Posledice skorog razvoda (11/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o posledicama skorog razvoda na porodicu i imovinu, kao i to da li će doći do drugog braka u budućnosti.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Studije i viša škola; partner (12/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o studijama i pohađanju više škole, kao i o idealnom partneru.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002 – Profesionalna orijentacija posle vojske (13/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o izboru profesije po povratku sa vojnog roka i potrebi operacije krajnika

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Rad na brodu i veza na poslu (14/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o radu na brodu i vezi na poslu.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002 – Profesionalno usmerenje ćerke; zdravlje (15/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o profesionalnom usmerenju ćerke – u ovom slučaju su to dizajn i mediji.

Takođe su opisani i mogući zdravstveni problemi u budućnosti.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Posao ne ide (16/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o budućnosti posla i ljubavi, a takođe i para.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Ljubavna budućnost ćerke i njen posao (17/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o ljubavnoj budućnosti ćerke koja je sa momkom pobegla od majke.

Poslovna situacija je takođe u problemu zbog tranzita Saturna.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 7.12.2002. – Porodični privatni biznis (18/18)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti osnivanja porodičnog privantog biznisa, tačnije privatne pekare.

Tranzitni Jupiter u 10. kući daje ideju i mogućnost za otvaranje privatnog biznisa. Pošto je pekara uslužna delatnost, nju označava 6. kuća, kojom u ovom slučaju vlada Ovan.

Tranzit Saturna u ovom horoskopu otežava stvaranje privatne firme, a zbog tranzita Plutona je potrebno raskrstiti sa starim načinom rada i početi sve iznova.

Opozicija tranzitnog Saturna sa kraja Blizanaca hladi ljubav, te je i brak u opasnosti.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Izbor fakulteta (1/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o tome koji fakultet treba upisati i kako će teći studije.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Finansije u budućnosti (2/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o budućem finansijskom stanju i potrebi osnivanja sopstvene firme.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Izbor profesije za dete (3/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o tome na koju profesiju usmeriti dete.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Sudbina postojećeg braka – loš tranzit (4/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o sudbini postojećeg braka zbog lošeg tranzita. Promena posla kad Pluton uđe u znak Jarca.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Drugi muž sportista (5/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti drugog braka uz opis drugog muža.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Nasilno iseljenje iz stana (9/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o nasilnom iseljenju iz stana, i kako se cela situacija vidi u horoskopu.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Završavanje više srednje škole (7/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o završavanju više srednje škole i o poslu u ugostiteljstvu, kao i o privatnom biznisu – pekara ili kafić.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Iscrpljenost zbog tranzita Saturna (6/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o potpunom slomu života – svađama sa partnerom, lošom karijerom i lošoj materijalnoj situaciji, a sve je to tako bilo zbog tranzita Saturna iz znaka Raka u 10. kući.

Tranzit Jupitera preko većine planeta u ovom horoskopu će poboljšati situaciju, ali će prvi povratak Saturna tek pokazati koliko Saturn može da bude nezgodan. Mada, nijedna planeta nije sama po sebi ‘dobra’ ili ‘loša’ – svaka ima svoju funkciju i svoje dejstvo.

Mogućnost studiranja menadžmenta.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Postdiplomske studije na ekonomiji (8/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o postdiplomskim studijama na ekonomskom fakultetu i operativnim istraživanjima. Odgovor je bio da bi najbolje bilo da upiše postdiplomske studije u vezi sa računarima.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Karijera i scenografija; pozorište (10/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o karijeri i studijama scenografije, kao i radu u pozorištu.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Odabir budućih studija srednjoškolca (15/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o odabiru budućih studija srednjoškolca.

Saturn vlada istorijom, a ovde je dobro postavljen za bavljenje istorijom.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003 – Mogućnost posla tokom studija ekonomije (12/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti zaposlenja tokom studija ekonomije.

Tranzit Jupitera preko devete kuće donosi uspešno polaganje velikog broja ispita.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Ljubav i kasni brak (16/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o opštoj ljubavnoj situaciji.

Zbog loše aspektovane Venere, ništa ne ide u prilog nekoj brzoj vezi.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Zastale studije veterine (13/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o nastavku zastalih studija veterine.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Nerešeno stambeno pitanje, stan firme (14/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o stanu firme i nerešenom pitanju vlasništva tog stana.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 27.9.2003. – Petoro dece i stanje drugog braka (11/16)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o stanju drugog braka, kao i o njegovom mogućem razvodu, čime bi usledilo gubljenje materijalnih sredstava.

U ovom slučaju se vidi da je vrlo bitno pažljivo odabrati kuću u horoskopu koja tačno oslikava partnera u životu. Ovde je preskočena deveta kuća, iako bi se ona teoretski uzimala kao pokazatelj drugog braka.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Bolje plaćen posao (2/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti dobijanja bolje plaćenog posla. Kvadrat Saturna na drugu kuću.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Prvi brak i trudnoća (1/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o stanju u braku i mogućnosti začeća.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Mogućnost dobijanja dece (3/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti trudnoće koja bi vodila ka braku.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Kada nema tačnih podataka o rođenju (4/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja kada nema tačnih astroloških podataka, tzv. rektifikacija horoskopa. Pitanja u vezi budućeg braka, trudnoće i posla.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Dobijanje posla u struci – tehnolog (5/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti dobijanja adekvatnog posla u struci.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Razveden, kontakt sa decom (6/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti poboljšanja kontakta sa decom, kojima mu je onemogućen pristup posle razvoda braka.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Treća veza, drugi brak posle smrti muža (7/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti drugog braka u trećoj vezi i mogućnosti rađanja.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Karijera modnog dizajnera, Njujork (10/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti samostalne karijere i posla na fakultetu. Kvadrat Neptuna i Venere u šestoj kući, Sunce i Merkur konjunkcija Venera.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Budući brak i rađanje (9/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o budućem braku. Pluton konjunkcija sa Uranom, Mesec konjunkcija Saturn i trigon sa Jupiterom. Može biti ginekoloških problema, ali rađanje je gotovo izvesno.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Buduća ljubav i brak (8/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o budućoj ljubavi i braku.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Budućnost u ljubavi; trudnoće (13/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o ljubavnom životu, koji više godina ne ide kako bi trebalo.

Opisan je dotični sledeći partner.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Zdravlje tokom raznih tranzita; Hiron (12/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o uticaju raznih tranzita na zdravlje.

Asteroid Hiron predstavlja alternativnu medicinu, i to je prikazano u ovom slučaju.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa Astrologom 1.2.2004. – Velike pare; odlazak u inostranstvo (11/13)


http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti zarade velikih para.

Jupiter u desetoj kući daje uspeh u privatnom biznisu. Vladar desete kuće o ovom slučaju je Sunce u sedmoj kući, što znači da će ipak te velike pare doći preko muža.

Kvadrat Neptuna na planete u desetoj kući daje iluzije o toj velikoj slavi i parama.

http://astrodule.com/ – obavezno posetite sajt Duška Savića i ostavite e-mail adresu kako biste dobili ponude o tumačenju po sniženoj ceni!

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Da li će biti ozbiljne veze? (8/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti ostvarenja ozbiljne veze posle tri prethodne veze.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Zapošljavanje (2/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti zapošljavanja.

Saturn iz Raka pravi kvadrat sa Šestom kućom što znači da trajnog zapošljavanja nema.

Mars kao vladalac šeste kuće u kvadratu sa Plutono i Uranom, Mesec u kvadratu sa Saturnom označava honorarne poslove.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Studije ili privatan biznis (3/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o tome da li da se nastave studije političkih nauka ili pokrene sopstveni biznis šivenja.

Mesec u konjunkciji sa Marsom i Saturnom daje vešte ruke.

Tranzit Saturna iz Blizanaca koji pravi kvadrat na Pluton i Uran u dvanaestoj kući označava da je sada ideja teško ostvariva.

Jupiter je fokusna tačka T kvadrata u devetoj kući što daje više utrošak resursa nego sticanje novih resursa.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Udovica, novi brak (1/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti zasnivanja novog braka 10 godina posle smrti muža.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Da li će biti dece posle 2 pobačaja? (5/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti rađanja posle dva spontana pobačaja.

Mesec na 13-om stepenu Riba u konjunkciji sa Venerom označava želju za decom, ali u opoziciji sa konjunkcijom Marsa i Jupitera što označava teškoće.

Mars opozicija Mesec označava da prva trudnoća nije mogla da se ostvari.

Merkur u konjunkciji sa Suncem u Vodoliji, trigon Saturn označava kasniju drugu trudnoću.

Tranzitni Jupiter uskoro ulazi u devetu kuću što daje dobru predispoziciju za treću trudnoću.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Posao učiteljice i useljenje (4/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti ponovnog zapošljavanja u struci učiteljice i useljenja u novi stan.

Jupiter u kvadratu sa stelijumom u petoj kući što znači da posao neće biti dobro plaćen.

Veliki fiksni krst- Jupiter opoticija Mars, Mesec opozicija stelijum u Lavu označava osobu koja mora mnogo da radi u toku života, ne sme da stane da ne bi imala zdravstvene probleme.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Koji fakultet upisati? (6/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanje koji fakultet treba upisati.

Zbog konfuzije oko tačnog vremena rođenja, horoskop se ne može tačno tumačiti.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Hipertireoza, mogućnost rađanja (7/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o bolesti štitne žlezde i da li je moguće rađanje.

Kvadrat između Marsa i Sunca označava da žena ima previše hormona testosterona ili muž ima problem.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Studije italijanskog jezika (9/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti završavanja studija italijanskog jezika.

Kvadrat Sunca i Merkura sa Plutonom u sedmoj kući označava da treba da se bavi uredničkim ili prevodilačkim radom u nekoj velikoj državnoj firmi.

Tranzit Saturna u trećoj kući i opozicija sa Venerom i Neptunom koji se natalno nalaze u devetoj kući daje prekid u studiranju, kao i tranzit Plutona kroz devetu kuću.

Kad Saturn bude u opoziciji sa Suncem i Merkurom, to označava problem sa studiranjem u sledeće 2 i po godine.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Košarka (10/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja da li sin treba da se bavi sportom

Venera koja upravlja 11-om kućom je u opoziciji sa Saturnom što označava da bi bilo bolje da se bavi nekim individualnim sportom, a ne košarkom.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Razvod, drugi brak (11/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja da li će se osoba razvesti i opis drugog muža.

Mesec u Raku u kvadratu sa Uranom daje veoma nestabilnu emotivnu prirodu.

Tranzitni Uran kad uđe u treću kuću koja je nasuprot devetoj koja je kuća drugog braka takođe bi dao razvod.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Depresija, bolesna jetra (12/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti prevazilaženja zdravstvenih problema, eventualnom razvodu i selidbi.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Privatna firma u inostranstvu (13/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanje o mogućnosti proširenja privatnih poslova u Ukrajini.

Noć sa astrologom 9.3.2003. – Karijera finansijskog inspektora (14/14)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o budućoj karijeri magistra ekonomije, finansijskog inspektora.

Tranzit Saturna sa kraja Blizanaca deluje kao opozicija na Sunce što daje osećaj sputanosti i beznađa, a takođe uskoro pravi kvadrat sa Jupiterom u prvoj kući što ne daje nikakve pare.

Uran kvadrat Saturn daje probleme u braku, ali i odličnu predispoziciju za predavača.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Ljubav, brak, deca (2/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o budućoj ljubavi, braku i deci.

Brak moguć kad tranzitni Uran izađe iz sedme kuće.

Deca kad Jupiter dođe u petu kuću.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Muževljeva privatna firma (1/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o pravom vremenu osnivanja privatne firme.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Privatno preduzetništvo (3/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućem prosperitetnom poslu.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Gubitak posla u banci (4/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti dobijanja novog posla u banci.

Tranzit Urana kroz šestu kuću prouzrokuje gubitak posla, osim ukoliko se na poslu ne koriste računari ili nove tehnologije.

Mesec u Raku je dobar za uslužne delatnosti.

Saturn i Mars u Škorpiji su dobri za rad u mesarskoj industriji.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Vreme za brak i posao posle studija (7/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o vremenu sklapanja braka i mogućnosti nalaženja posla po završetku studija.

Severni čvor i Jupiter u sedmoj kući daju dobar brak. Saturn u sedmoj kući daje odložen brak ili starijeg partnera.

Saturn ulazi u znak Raka i označava da nema dobro plaćenog posla. Mars u sedmoj kući znači da uz muža treba zaraditi pare.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Tranziti pete i desete kuće (5/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o tome šta predstavljaju tranziti kuća.

Jupiter konjunkcija Neptun i Severni mesečev čvor u petoj kući uz kvadrat Marsa iz osme kuće znači da je teško ostvariti roditeljstvo.

Sunce u desetoj kući daje želju za rukovodećim položajem.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Studije u inostranstvu (6/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućem nastavku studija arhitekture u inostranstvu i budućem poslu.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Posao u inostranstvu, privatan biznis, srce (10/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti posla u inostranstvu.

Tranzitni Jupiter preko Plutona u šestoj kući daje mogućnost odlaska u inostranstvo i rad u struci.

Jupiter u drugoj kući ima kvadrat sa Plutonom, što otežava osnivanje privatnog biznisa.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Uspešnost školovanja (9/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti završavanja srednje škole i eventualnog daljeg školovanja.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Studije prava, advokatska kancelarija (8/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o završetku studija prava i budućem poslu.

Kad Jupiter uđe u znak Lava i napravi trigon sa Strelcem označav završetak studija.

Jupiter i Saturn u šestoj kući i Sunce u četvrtoj kući znače da je najbolje otvoriti sopstvenu advokatsku kancelariju.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Pokretanje privatnog biznisa (11/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti pokretanja privatnog biznisa.

Tranzitni Jupiter izlazi iz desete kuće i ulazi u znak Lava što znači da je otežano osnivanje firme, a tome doprinosi i tranzitni Saturn koji će za godinu dana ući u desetu kuću.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Porođaj (15/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o budućoj karijeri ćerke koja studira prava.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Stan i zdravlje-srčani problemi (14/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o zdravlju.

Šesta kuća u znaku Lava sa konjunkcijom Marsa i Plutona daje srčane probleme.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Propao brak, slaganje sa detetom (13/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti nove veze posle neuspelog braka.

Tranzit Urana kroz sedmu kuću prouzrokuje želju za slobodom.

Jupiter u konjunkciji sa Uranom u prvoj kući, pogotovo kad nema planeta u sedmoj kući označava osobu koja se teško usklađuje sa partnerom.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Duga veza i brak (12/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti osnivanja braka iz duge veze.

Sunce u Biku u sedmoj kući znači upornost u bračnom životu.

Sunce u kvadratu sa Saturnom daje odlaganje braka, ali ima trigon sa Venerom iz pete kuće što označava želju za brakom i porodom.

Tranzitni Uran za godinu dana ulazi u petu kuću što omogućava trudnoću pre sklapanja braka.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Privatna transportna firma, nervoza (19/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o uspešnosti muževljeve privatne transportne firme.

Neptun u desetoj kući u tačnoj opoziciji sa Suncem i Venerom onemogućava uspešan privatan biznis.

Mars i Jupiter na Uranu daju izuzetnu nervozu.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Mašinstvo-privatna firma (17/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o privatnoj firmi iz oblasti mašinstva.

Jupiter u drugoj kući u Lavu uz trigon sa desetom kućom što označava firmu obećava poslovni uspeh.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Zastoj studija (18/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti završetka studija.

Tranzit Saturna na Sunce znači zastoj, depresiju i gubljenje volje.

Tranzit Saturna na Veneru daje slične tegobe ali blaže.

Noć sa astrologom 13.7.2002. – Drugo dete i ginekološko zdravlje (16/19)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti dobijanja drugog deteta,

Sunce kvadrat Saturn odlaže rođenje drugog deteta.

Kad tranzitni Jupiter uđe u znak Device i napravi konjunkciju sa Merkurom iz Vage povećava se mogućnost začeća drugog deteta.

Duško Savić – Noć sa astrologom 1.2.2004. – cela emisija


Od jula 2002. do aprila 2004. godine, na Art televiziji imao sam svoju stalnu nedeljnu emisiju koja se zvala Noć sa astrologom. Bilo je to sasvim bukvalno, jer je emisija išla noću, od pola jedan do tri ujutru, nedeljom. Tehnički, to je zaista bila nedelja, iako su svi smatrali da se emisija emituje subotom kasno uveče.

U emisiju su se gledaoci javljali telefonom, a uključivanje je bilo uživo. Računar u emisiji je bio povezan sa režijom, tako da se sadržaj ekrana mogao direktno videti u programu. Po tome se emisija Noć sa astrologom razlikovala od svih drugih sličnih emisija — nema laži, nema prevare! — svi su mogli da vide kako se tumači astrologija, na osnovu čega se dolazi do zaključaka i, eventualno, predikcije.

Emisija je privlačila dve različite grupe ljudi:

— Gledaoce sa velikim životnim problemima kao što su ulazak u brak, potencijalni razvod, bolesti, predstojeće hirurške intervencije, nesnalaženje u životu, loša profesionalna orijentacija, bezna&đe, depresija i mnogi drugi.

— Drugi deo publike činili su ljubitelji astrologije, i oni su emisiji dali kultno obeležje. Ni pre ni posle nije bilo astrološke emisije zbog koje su se subotom uveče otkazivali izlasci, ili su se muževi sva&đali sa ženama što ostaju ispred televizora do 3 ujutru, pa još nedeljom!!

Kroz emisiju je prodefilovalo oko 1000 ljudskih sudbina. Svi su dobili odgovor prema horoskopu, a ne prema svojim nadanjima i željama. Neki su odmah bili oduševljeni, neki kasnije, a nekoliko puta su me ljudi presretali po autobusima, ulicama i sl. i oduševljeno govorili kako se sve to sto sam im pricao u emisiji dogodilo, baš tako kako sam rekao, ma kako to inace bilo neverovatno u njihovim konkretnim životnim situacijama.

Najbolji dokaz kvaliteta ove emisije su ljudi koji su i po tri, četiri ili pet godina kasnije došli kod mene da plate za dodatno tumačenje.

Nemam načina da proverim, ali sam čuo da se o ovoj emisiji čak pisao jedan magistarski rad iz oblasti masmedija.

Posle skoro dve godine nespavanja i opšte navale za izradu horoskopa ja sam bio umoran i preumoran, tako da sam na neki način i jedva dočekao da se emisija otkaže. Poslednja emisija je emitovana 4. aprila 2004. godine, i nije obnavljana, uprkos mnogobrojnim telefonskim pozivima koji su usledili.

Inače, televizije ne trpe ovakve emisije. Isuviše je života u njima, a u Noći sa astrologom, bilo je isuviše iskrenih odgovora na realne probleme realnih, živućih ljudi. Sve je to totalno nepredvidivo, no to je upravo i bila draž svega ovoga — svaki novi poziv je bio novi izazov i za mene i za gledaoce. Pravo je čudo, a i velika sreća, da u emisiji nije bilo nikakvih incidenata!

Iako Noć sa astrologom nije bila prva emisija tog tipa, ipak je ona presudno uticala da astrologija dobije pravo građanstva u nas. Pošto se tačno videlo kako se tumači horoskop, postalo je jasno da je astrologija i nauka i dar, ali da je svako može naučiti, samo ako hoće. Posle toga, na svim televizijama je usledila opšta pomama, jer su neke firme to shvatile kao dobar biznis za sebe, a gledaocima kako bude.

U nas ima pet ili šest profesionalnih astrologa, ljudi koji su to radili i pre televizije, ali su od 2004. godine ekranima počeli da defiluju “astrolozi” (čast izuzecima!) i ostali, za koje uopšte nije jasno ni ko su ni šta su, ni kakav uspeh imaju u svojim prognozama… Gledaoci su poverovali da svako ko se pojavi na televiji mora biti proverenog kvaliteta, pa su u prvo vreme navaljivali i na te emisije, plaćajući za čekanje na uključivanje! Posle godinu ili dve, postalo je jasno da te emisije gube publiku, jer je kvalitet tumačenja nikakav, a para više niko nema na bacanje.

U svom životu imao sam mnogo profesionalih uspeha, desetine napisanih, objavljenih i prodatih knjiga kao autor (od toga prve tri na engleskom jeziku), desetine knjige objavljenih u mom izdavačkom preduzeću, stotine članaka po časopisima, desetine pojavljivanja po drugim (računarskim) TV emisijama itd. ali Noć sa astrologom ostaje uspeh na koji sam najviše ponosan. Retko se ukazuje prilika da se tolikom broju ljudi konkretno i kvalitetno pomogne, a meni sa ta šansa, eto, pružila, na čemu sam neizmerno zahvalan svojoj sudbini!

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Loš đak – šta da studira? (1/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti studiranja unuka pitača koji je loš đak, maturant u srednjoj školi.

Stelijum Jupitera, Neptuna i Merkura u devetoj kući koja predstavlja studije.
Jupiter u devetoj kući u Strelcu predstavlja široka interesovanja i želju da se čovek upozna sa što većim brojem stvari. Neptun u devetoj kući pokazuje naklonost ka proučavanju spiritualnih oblasti – religije, filosofije ili antropologije.
Neptun u konjunkciji sa Merkurom u Strelcu daje izvanredan dar za pisanje, pogotovo scenarija za film i televiziju. To ukazuje da bi mogao da studira dramaturgiju ili režiju jer je Sunce u desetoj kući.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Obnova raskinute veze (2/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti završavanja studija stomatologije i mogućnosti obnove raskinute ljubavne veze.

Venera u osmoj kući ima kvadrat sa Saturnom koji vlada tim položajem Venere što označava da ljubavi u ovom horoskopu ne mogu da budu lake i elegantne.

Tranzitni Pluton ulazi u sedmu kuću što korenito menja odnos prema partneru, osoba postaje sve napornija prema partneru, dok tranzit Saturna kroz prvu kuću označava letargiju i usporenost u životnim poslovima.

Ljubavnim vezama u ovom horoskopu vlada Jupiter koji je na 29-om stepenu Vage, kao i Mesec i sve to je u širem kvadratu sa Venerom na 29-om stepenu Jarca. Studije i kvalitet prve veze su povezani, kad loše krene na studijama strada i ljubavni odnos.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Ostvarenje ljubavne veze (3/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti ostvarenja ljubavne veze.

Stelijum na kraju sedme kuće – Merkur, Venera, Mars i Pluton označava da se očekuje da partner bude sve što simbolizuju ove planete, što je veoma strog kriterijum.

Tranzitni Saturn sa kraja Blizanaca pravi već duže vreme kvadrat sa Suncem, a u sledećem periodu kad uđe u znak Raka, praviće kvadrat i sa stelijumom što daje umrtvljenu ljubavnu psihu, tj. osoba ne može da se daje u ljubavi,a ovaj period nije dobar ni za začeće.

S tranzitom Jupitera na stelijum u Vagi, za oko 2 godine, može se očekivati prava ljubav koja može voditi ka braku.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Druga veza posle raskida prve (5/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti druge veze posle raskida prve duže veze.

Uran na kraju šeste kuće u opoziciji sa Marsom koji je u blizini ascendenta je položaj koji provocira partnere, iznenađuje ih i čini nesigurnim. Pluton vlada većim delom sedme kuće i nalazi se na šestom stepenu Vage i ima kvadrat sa Saturnom i Suncem što označava da u prvom braku mira neće biti, mora stalno da se prepire i sprovodi psihoterapeutske seanse.

Sunce u devetoj kući u opoziciji sa Saturnom iz kuće braka druge veze označava potrebu za očinskom zaštitom muškarca koji bi trebalo da je stariji i iskusniji.

Opozicija Jupitera na Veneru daje želju za ponovnim zaljubljivanjem, a kad Jupiter uđe u znak Device i napravi trigon sa Suncem i Mesecom iz devete kuće, steći će se uslovi za drugu vezu.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Studije pedagogije (4/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o studijama pedagogije posle promene fakulteta i o ljubavi generalno.

Tranzit Saturna iz Blizanaca pravi kvadrat na devetu kuću što je zakočilo i onemogućilo studiranje. Natalni Merkur se nalazi u osmoj kući, vlada tim delom osme i devetom kućom, što označava lutanja u izboru fakulteta. Tranzit Saturna i dalje traje što zahteva svakodnevno posvećeno učenje da bi se ostvario uspeh.

Tranzit Saturna na Veneru na 27-om stepenu Blizanaca označava da nije vreme za ljubav, sem sa osobom mnogo starijom. Tranzitni Saturn ostaje u sedmoj kući još oko 3 godine, a tek po njegovom izlasku se može očekivati kvalitetna promena.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Depresija, bubrezi, finansije (6/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o zdravstvenim problemima – depresija, bolovi u kičmi, kamen u bubregu.

Tranzitni Saturn u Blizancima preko natalnog Sunca i Venere generiše bezvoljnost i depresiju. Opozicija Plutona na Sunce za 4-5 godina je takođe težak tranzit, koji zahteva da se bez sentimentalnosti raskrsti sa starim običajima u životu i oslobodi prostor da izraste neki novi život.

Saturn u Vagi daje kamen u bubregu, a kad tranzitni Saturn napravi kvadrat sa planetama u Vagi biće daljih problema sa kamenjem.
Drugom kućom koja predstavlja finansije upravlja Venera, a dok je Saturn na Veneri do para je ličnim radom teško doći.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Kičma, srce, posao turizmologa (9/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o zdravstvenim problemima i mogućnosti zapošljavanja u struci u turizmu.

Tranzitni Saturn u šestoj kući u Blizancima daje otkaz, jer se uslovi na poslu pogoršavaju, a para je sve manje. Za 5 meseci će tranzitni Saturn praviti kvadrat sa ostatkom devete kuće što takođe nije povoljno, ali će tranzitni Jupiter za oko 2 godine da uđe u devetu kuću što daje mogućnost ponovnog rada u turizmu.

Tranzitni Pluton je ušao u znak Strelca i pravi opoziciju na Sunce što zahteva da se izvrše nepovratne i neumitne promene, da se raskine sa svim emotivnim životnim balstom. Ako se to ne uradi, javlja se podložnost za različite bolesti.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Agent za nekretnine (7/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o karijeri agenta za nekretnine.a

Velika koncentracija planeta u drugoj kući znači da pitač želi i može da zarađuje pare. Sunce na 21-om stepenu Škorpije u konjunkciji sa Saturnom i Venerom označava rad sa nekretninama što će dati neke, ali nevelike pare. Pluton pravi kvadrat na planete iz druge kuće što donosi psihičke probleme, sukob volje u samoj ličnosti.

Neptun i Uran iz Vodolije za 2 godine prave kvadrat na drugu kuću, povremeno ima para, a povremeno ne.

Tranzit Saturna, koji će za 6 meseci ući u desetu kuću, usporiće realizaciju osnivanja sopstvene firme.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Hoću dečka! (10/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti nove ljubavi.

Uran na vrhu sedme kuće zahteva neobično inteligentnog, dosetljivog partnera koji briljira svojim umom. Pluton se nalazi u šestoj kući što označava mogućnost braka sa kolegom.

Devetom kućom, koja predstavlja drugu vezu, upravlja Saturn koji ima opoziciju sa Venerom i kvadrat sa Jupiterom, trigon sa Neptunom i Marsom što ukazuje da bi trebalo da bude stariji, sportista, bavi se računarima, ima uticajnu majku, hoće decu itd.

Tranzitni Jupiter na 15-om stepenu Lava ide ka natalnom Saturnu na 10-om stepenu Lava što ukazuje da bi druga veze trebalo da bude uskoro.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Nova veza, inostranstvo (8/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti nove ljubavi, braka i dece.

Kvadrat Saturna sa Venerom koja je u sedmoj kući označava da pitač traži starijeg partnera, očinsku figuru i materijalnu sigurnost, a takođe ukazuje i na oslabljen seksualni nagon.

Tranzitni Saturn pravi kvadrat na sedmu kuću, a ima i opoziciju sa Neptunom koji vlada sedmom kućom što ukazuje na raskid veze i nemogućnost započinjanja nove.

Drugi vladalac sedme kuće je Mars, koji u kvadratu sa Plutonom što daje ljubomoru i posesivnost u ličnim odnosima, a s druge strane je u trigonu sa Jupiterom što označava prijateljsku naklonost prema partneru.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Da li su mogući brak i deca? (15/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti ostvarenja ljubavi u pravcu braka.

Sunce je u kvadratu sa Plutonom, te otac to dete neće odmah prihvatiti.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Drugi brak posle razvoda (14/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o mogućnosti drugog braka posle razvoda dvogodišnjeg prvog brak iz koga ima blizance.

Tranzitni Saturn pravi kvadrat na devetu kuću čiji je vladalac Merkur na 20-om stepenu Strelca, što onemogućava drugu vezu.

Tranzitni Jupiter će za oko 6 meseci da napravi trigon sa natalnim Merkurom, a potom će ući u devetu kuću, što bi bio preduslov za neku drugu vezu. S druge strane, Uran istovremeno ulazi u sedmu kuću, kuću braka te druge veze, što označava razvod ili rastavljen život partnera.

Tranzit Plutona preko Merkura, Sunca i Venere označava da će osoba tek početi da redefiniše svoje shvatanje partnera koji su joj potrebni. Zbog opozicije Saturna i Meseca potreban joj je stariji muškarac na koga će moći emotivno da se osloni.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Razvod 25-ogodišnjeg braka (11/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o drugoj vezi posle raspada 25-ogodišnjeg braka.

Drugom vezom preko devete kuće upravlja Uran u Vodoliji, a natalni Uran je pod uplivom Jupitera što znači da bi u nekoliko sledećih meseci trebalo započeti neku drugu vezu.

Pluton kvadrat Sunce označava prejak temperament i oštrinu prema partneru i treba se toga osloboditi da ne bi bilo kao u prvom braku, zato što je u kući drugog braka Pluton, što označava maltretiranje partnera.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Veza svih veza (12/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o tome kada će se ostvariti kvalitetna i harmonična veza posle razvoda prvog braka?

Prvi brak je razveden zbog tranzita Urana u Vodoliji na sedmu kuću. Ona već poznaje tog čoveka zbog prošlog tranzita Jupitera preko vladaoca devete kuće drugog braka, Marsa. U budućnosti preko tog Marsa će preći tranzitni Saturn, koji čini da ili nema veza ili da ih može biti samo ukoliko je partner stariji od 8 do 15 godina.

Noć sa astrologom 12.1.2003. – Ljubav i brak za sina (13/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o ljubavnom životu njenog sina.

Prvi brak je u ovom slučaju prikazan Saturnom kao vladarem sedme kuće, i nalazi se u dvanaestoj kući u konjunkciji sa Venerom. Njemu ovaj brak treba radi seksualnih odnosa, a zbog opozicije te konjunkcije sa Neptunom, on ne zna ko bi mu prava partnerka bila.

Tranzitni Saturn će biti na natalnom Saturnu (vladar sedme kuće), i to znači da ili nema veza, ili da on mora biti od 8 do 15 godina stariji od svoje partnerke.

Noć sa astrologom 11.5.2003. – Sudbina duže veze (1/15)


Duško Savić, dipl. matematičar i astrolog, tumači natalni horoskop i odgovara na pitanja o budućnosti duže veze koja je u toku.

Saturn, Pluton, Jupiter i Mars iz prve kuće prave opoziciju sa svakom planetom koja bi se našla u sedmoj kući što jeste problem za održavanje kvalitetnog odnosa, jer što je više planeta u prvoj kući, to je osoba više egocentrična, a sve manje se posvećuje partneru.

Mars na 29-om stepenu Device u konjunkciji sa Jupiterom označava da partner treba da bude sportista, sekstil sa Merkurom – vešt u rukama, pisanju, izražavanju, kvadrat sa Mesecom u Jarcu uz kvadrat Saturna i Venere daje predispoziciju za rađanje kasnije, a takođe označava da bi najviše odgovarao stariji partner.

Tranzitni Saturn će prelaziti preko Venere tokom čitave sledeće godine i praviti kvadrat sa planetama u prvoj kući i sa sedmom kućom što donosi teškoće u vezu, ali i preobleme lično. Kada tranzitni Jupiter dođe u kvadrat sa natalnim Marsom i Jupiterom za oko 1,5 godinu doći će do zahlađenja u vezi.