Cena medicinskog horoskopa je 60 evra, tel 064/138 50 43,

Kliknite ovde za kontakt sa Duskom Savicem.

Cene i usluge.

Nacini placanja.

Rak

Opis bolesti Lečenje u homeopatiji Homeopatski lekovi za rak

Rak u astrologiji Astrološki primer Astrohomeopatska dijagnoza i lečenje

Opis bolesti

Rak zauzima četvrto mesto po smrtnosti. Od same bolesti gora je psihološka aura koja je prati, tako da se lekari često ne odlučuju da pacijentu kažu od čega zapravo boluje. Postoje četiri osnovne karakteristike koje opisuju različito ponašanje ćelija raka u odnosu na normalne ćelije.

Kloniranost: u većini slučajeva, rak nastaje od jednog izdanka ćelije koji se umnožava i formira klon malignih ćelija.

Autonomija: rast takvih ćelija se ne podvrgava normalnim biohemijskim i fizičkim uticajima okoline.

Anaplastičnost: nedostaje normalno koordinisano diferenciranje ćelija.

Metastaze: ćelije raka razvijaju mogućnost za neprekidni rast i diseminaciju na ostale delove tela.

U homeopatskim terminima, svaka bolest predstavlja mijazmatsku evoluciju od Psore do Sifilisa, a to važi i za rak. Haneman je rak svrstao pod Psoru, mada je verovatno da je time mislio na najranije pretkancerozno stanje. Rak se danas smatra sintezom svih mijazmi, pa ga neki čak svrstavaju i u posebnu, petu mijazmu. Možemo napraviti sledeću podelu:

1) Sve egzofitne izrasline npr. bradavice, dermoidne ciste, koštani tumori su sikosifilistične prirode.

2) Sve ulcerativne i gljivične izrasline su sifilistične prirode.

3) Jaka tuberkularna mijazma je osnova za rak kojeg prate hemoragija i sekundarna infekcija.

Zato je porodična istorija bolesti od velike važnosti. Preci obično imaju rak, pulmonarnu tuberkulozu i dijabetes (sve jaki siko-sifilistični znaci), a potomci u prvoj ili drugoj generaciji imaju nešto poput infantilne akutne limfatične leukemije i sl. Jaka tuberkulinska mijazma je preduslov za rak, a od bolesti to su dijabetes, bolesti sračnih arterija, hipertenzija, degenerativne bolesti zglobova, rak i cerebrovaskularni akcidenti. Konkretni povodi za izbijanje bolesti najčešće su sledeći:

1) Emocionalna trauma, tuga, nenadoknadivi gubici, nesreća, mentalni stres i napor.

2) Radijacija, bilo od atomskih bombi bilo od medicinskih zračenja.

3) Duvan. U muškaraca, rak pluća se pojavljuje deset puta češće kod pušača nego kod nepušača.

4) Izloženost na poslu. Prva indikacija da profesija utiče na pojavljivanje raka je bilo često pojavljivanje raka skrotuma kod londonskih dimničara. Evo nekih industrijskih sastojaka za koje se zna da pospešuju rak:


Arsenik        Pluća, koža, jetra
Azbest         Mezotelijum, pluća
Benzen        Leukemija
Benzidin      Mokraćni mehur
Hrom           Pluća
Radijacija     Razna mesta u organizmu
Vinilhlorid     Angio sarkom jetre

Lečenje raka u homeopatiji

U homeopatiji, rak se najbolje leči konstitucionalnim sredstvom, tj. lekom koji će obuhvatiti mentalne, opšte i posebne fizičke tegobe, pogoršanja i poboljšanja, tj. lekom koji će obuhvatiti celokupnu životnu situaciju. To je vrlo teško iz dva praktična razloga:

1) Pacijent do homeopate dolazi prilično kasno, kada već počnu metastaze.

2) Do trenutka kada dođe do homeopate, već je prilično upropastio svoje telo supresivnim merama kao što su hirurške operacije, hemoterapija i radijacija.

Time se onemogućava pravo homeopatsko prepisivanje leka, jer svi bolesnici imaju iste preovlađujuće simptome. Homeopata onda obično prepisuje čisto palijativno. Pacijenti se mogu podeliti u dve grupe, oni koji dođu na vreme i oni sa poodmaklim metastazama.

1) Pacijent je došao u predkanceroznom stanju ili u najranijoj fazi raka

Takvi pacijenti imaju dobre šanse za izlečenje. Pošto je bolest tek u povoju, pacijent je pun posebnih, neobičnih, nezajedničkih simptoma, pa se može odabrati efikasan lek. Pažljivim izborom leka bolest se može ukloniti iz korena. Daje se konstitucionalni lek sa dubokim dejstvom, obično u potenciji 200 ili 500 C, a ponavlja se često, dok se ne dobije željeni rezultat. U međuvremenu treba davati nozode kako bi se raščistio put za dejstvo ostalih lekova. Ako se često daje konstitucionalni lek u visokoj potenciji (10M, 50M, CM), može nastupiti faza agravacije. To je privremena, mada ponekad zastrašujuća faza, ali se smatra pozitivnim odgovorom. Onda se prekida sa terapijom, i čeka na dalji razvoj događaja.

2) Pacijenti sa uznapredovalim rakom i udaljenim metastazama

Slika je čisto patološka, posebnih simptoma nema, osetljivost je veoma niska. Mora se biti vrlo oprezan da se ne bi dala previsoka potencija, ili prečesto. Kao optimalne, daju se potencije 6X, 12X ili 30X. Time se izbegavaju grozne agravacije viših potencija. Ipak, i dalje treba tražiti neobične i čudne simptome; iako šansi na izlečenje praktično nema, sve što može ublažiti terminalne muke je itekako dobrodošlo.

Ako pacijent ima uznapredovali rak, treba rasvetliti koliko je još prijemčiv na lekove. Raspitati se za:


1) Generalni osećaj (dobro mu je, loše se oseća i sl.)
2) Vitalne znake kao što su puls, krvni pritisak, temperatura i sl.
3) Ima li dobar apetit.
4) Da li izbacivanje prerađenih materija funkcioniše normalno.
5) Postoji li elektrolitički disbalans.
6) Anemija.

Ako sve to funkcioniše, pacijent će biti prijemčiv, pa se čak i u prisustvu patoloških simptoma može odabrati konstitucionalni lek sa dubokim dejstvom, koji se može dati u visokoj potenciji i često a da se ne razviju ozbiljne agravacije. Naravno, podrazumeva se efikasno nadgledanje pacijenta, simptoma i rigidno praćenje stanja.

Predkancerozna stanja

Uobičajena predkancerozna stanja, između ostalih, su:


1. Ulcerativni kolitis
2. Cervikalna erozija (papanikolau III i IV)
3. Krauroza valve
4. Leukoplakija
5. Proliferativna mastopatija
6. Kronova bolest
7. Papilomatoza mokraćnog mehura
8. Intestinalna plipoza
9. Hronični gastrički ulcer
10. Seboroični keratitis

Ako se pojavi ovakva slična dijagnoza, treba se raspitati za slučajeve raka u porodici. Isto i za sifilis, gonoreju ili tuberkulozu, kao i za ponovljeno vakcinisanje. Možda na koži postoje žute mrlje, peteljke, ili (na psihološkom planu) izražen strah od raka? Kod starijih osoba i simptomi kao što su slabost, anemija, gubitak težine, promene u varenju takođe mogu biti znak početnog raka.

Homeopatski lekovi za rak

Lekovi za rak se dele na sledeće grupe:

1. Konstitucionalni lekovi

To su uobičajeni polikresti, tj. lekovi koji pokrivaju veliki broj simptoma istovremeno: Thuja Occidentalis, Lachesis, Iodum, Silica, Lycopodium, Calcarea Fluorica, kalijumove soli, Carbo Vegetabilis i Carbo Animalis, Causticum, Nitric Acid, Arsenicum Album. Naravno, u obzir dolazi i bilo koji drugi lek za koji se ustanovi da je konstitucionalno sredstvo.

2. Lekovi specifični za rak

Prva grupa: lekovi koji imaju stalno delovanje na tumore ali i na opšte stanje. Takvi su npr. Sedum Acre i Sedum Repens, Scrofularia Nodosa, Sempervivum Tectorum, Condurango, Cistus Canadensis, Hydrastis, Kreosotum, Ornithogalum, Phytolacca.

Druga grupa: lekovi za bol: Arsenicum Album, Apis Mellifica, Arnica, Bryonia, Calcarea Aceticum, Euphorbium, Magnesium Phos, Ruta.

Treća grupa: lekovi vezani za konkretne organe: Galium Aparine, Fuligo Ligni, Kreosotum, Hoang Nan, Cinanmonum, Anatherium, Choline, Cholesterinum, Eosin, Radium Bromide, X-ray.

3. Lekovi za dreniranje

Pod pretpostavkom da u terapiji postoje lekovi koji uništavaju rak, postavlja se problem eliminacije nepoželjnog tkiva i neutralizacije toksina. Kancerozno tkivo treba da se drenira iz tela, a istovremeno da se dodaju mineralne soli da bi se sprečilo nedovoljno varenje. Najbolje je drenirati lekovima koji su specifični za pojedine delove tela. Na primer:

1. Usne: Condurango, Con, Carb-an, Kali-ar

2. Nepce: Canth, Hydr, Aur.

3. Jezik: Kali cyanatum, Sempervivum tectorum, Galium Aparine.

4. Farinks: Cistus Canadensis

5. Jednjak: Condurango

6. Stomak: Carbo animalis, Condurango, Hydrastis, Lycopodium, Kali bichromicum.

7. Pilorus i duodenum: Ornithogalum

8. Creva: Condurango, Carbo ani., Ars alb, Sedum repens, Petroleum

9. Cekum: Ornithogalum

10. Sigmoidni kolon i rektum: Ruta, Scrofularia Nodosa, Sempervirum tectorum, Alum, Nit-ac., Sepia, Hydr. Kali cyanatum.

11. Anus: Condurango

12. Jetra: Cholesterinum, Lycopodium, Phosphorus, Choline.

13. Pankreas: Phosphorus

14. Uterus: Phos, Sep, Sil, Aurum mur, Thuja, Natronatum, Kreosotum, Ars, Ars-i, Con, Elaps, Graphites, Hydr., Lach, Lyco., Murex.

15. Grudi: Asterias Rubens, Conium, Carbo-ani, Hydrastis, Sempervivum tectorum, Carcinosin, Bufo, Graph, Merc, Sil.

16. Testisi: Aurum met, Spong

17. Skrotum: Fuligo ligni, Carb-an, Ph-ac.

18. Koža: Scrofularia Nodosa, Condurango, Galium aparine, Ars. alb., Thuja, Cinnabaris, Petroleum, Kali-ars, Rad-brom.

19. Oči: Condurango, Aurum, Calc, Lyco., Phos, Sep, Sil, Thuja

20. Periosteum: Ruta, Syphitum, Phosphorus.

21. Žlezde uopšte: Scrofularia Nodosa, Iodum, Calc fluorica, Calc (parotidne žlezde), Carb-an, Cond, Buni-O, Sieg, Stynch-g, Sul-i, Syph.

23. Lice: Thuja, Cinnabaris

24. Vrat: Cistus canadensis, Merc (parotidne žlezde),

25. Vagina: Creosotum

26. Mokraćni mehur: Taraxac.

27. Aksila: Asterias rubens

4. Specifične nozode

Bolje je prepisivati nozode na osnovu sličnosti sa simptomima nego generički. Uvek treba dati dominantnu mijazmu, ali treba razmotriti i davanje ostalih nozoda kao što su Tuberculinum, Medorrhinum i Syphilinum. Specifična nozoda za rak je Carcinosin i treba ga davati često, npr. jednom nedeljno u potenciji 200 C i sl. naročito ako u porodici postoji jaka predistorija raka. Obratiti pažnju i na Bahove nozode. Za karcinom, davati Morgan i Dysentericus, a za sarkome Morgan i Gaertner.

5. Antropozofski lekovi

Parazitska biljka imela (Viscum Album) je botanički analogon raku u ljudskom telu. Pravi se posebnim metodom od vodenog rastvora imele sa više domaćina. Koristi se za maligne bolesti i predkancerozna stanja. Izgleda da stimuliše imuni odgovor na nivou ćelije, kao i da selektivno uništava ćelije tumora. Kod pacijenata obolelih od raka kojima je davan Viscum Album, primećeni su sledeći efekti:


Poboljšanje opšteg stanja.
Poboljšan apetit i dobitak na težini.
Bolji san.
Smanjeni umor i depresija.
Poboljšano funkcionisanje urinarnog trakta i creva.
Usporavanje i prestanak rasta tumora.
Ponekad i regresija tumora.
Smanjenje metastaza.

6. Bahove cvetne kapi

Ako je obolelom jasno da se radi o terminalnoj bolesti, sledeća kombinacija Bahovih cvetnih kapi će mu pomoći da se pomiri sa smrću: Gorse, Cherry Plum, Holly, Rock Rose, Star of Bethlehem, Red Chestnut, Walnut, Aspen, Mimulus. Ako je oboleli postao depresivan i malodušan, sledeća kombinacija će mu uliti "volju za životom": Gorse, Holly, Larch, Mustard, Walnut, Wild Rose, tako da može nastaviti da se bori.

Sledeća kombinacija će pomoći da se kvalitetnije preživi smrtni slučaj u porodici: Star of Bethlehem, Gorse, Holly, Rock Rose, Pine, Honeysuckle. Smisao ovog preparata je da se spreči da se prejake emocije prenesu na telo, tj. da se manifestuju u obliku bolesti. 

Zaključak o homeopatskom lečenju raka

Nemojmo se zavaravati da je homeopatija čarobni štapić kojim će se svi oboleli od raka izlečiti, bez obzira na stadijum bolesti. Od presudne je važnosti kontaktirati kvalitetnog homeopatu na vreme. Ko je zakasnio - zakasnio je, a onda mu se može pomoći samo da do neumitnog kraja podigne kvalitet života. I to je mnogo. Ipak ima razlike da li će neko poslednjih osam meseci života provesti normalno, vozeći kola i idući u kupovinu, ili će skončati u najgorim mukama, kako za sebe tako i za okolinu. A jedini način da se predvidi da li će i kada će neko dobiti rak je upravo medicinska astrologija.

Astrološki preduslovi za rak

Rak je bolest vodenih znakova, to su Rak, Škorpija i Ribe, ponekad i zemljanih znakova (Bik, Devica i Jarac) Od planeta načešće su u igri Neptun, Saturn, Mesec i Venera. Mesec napada stomak, matericu, jajnike i limfne žlezde, četiri puta češće žene nego muškarce. Mesec označava i mnoštvo, pa bez njega nema hiperprodukcije ćelija. Saturn je vladalac hroničnih bolesti, a najčešće napada staro i istrošeno tkivo, skuplja otpatke degeneracije. Venera voli okrugline, ženske dojke, kožu, usta, polne organe; loša Venera skuplja nečistoću masnih ćelija i nagomilava ih na jednom mestu. Od znakova, uvek treba gledati gde je Saturn, jer to je očigledan preduslov za rak. Rak retko ide na aktivne planete kao što su Sunce, Mars, Uran, i u vazdušno-vatrene znake.

Klasičan priznak za rak u natalnom horoskopu je kvadrat Meseca i Saturna. Da li će svako ko to ima tokom života imati rak -- naravno, ne, jer je takav kvadrat veoma čest i ponavlja se dvaput mesečno. Sledeća specifikacija je da to mora biti u nekoj od kuća bolesti, npr. šestoj, osmoj ili dvanaestoj. Time se broj potencijalno obolelih znatno smanjuje. Ni to nije dovoljno za dijagnozu raka, već se mora gledati i progresivni horoskop. U njemu se ponavljaju pokreti Meseca ali na svakih sedam godina umesto na sedam dana, tako da ni to nije dovoljno specifično -- svako će posle sedam godina imati neki loš aspekt Meseca na Saturn. Ali ako se nekom potrefe iste te konfiguracije i u natalnom i u progresivnom horoskopu, verovatnoća stvarnog oboljevanja raste. Konačnu potvrdu doneće tranziti, odnosno, godišnji horoskop. Ako je i u njemu kvadrat ili loš aspekt Meseca i Saturna, sa velikom verovatnoćom može se prognozirati pojavljivanje bolesti, naročito ako su i u tom horoskopu naznačene kuće bolesti.  

 

Astrološki primer za rak

Ova žena je rođena 26.04.1946. Podznak je na 10 Vodolije, Mesec na 21 Vodolije, a Sunce na 5 Bika. Mars na 1 i Pluton na 9 Lava su u siroj konjunkciji, koja pravi tačan kvadrat sa natalnim Suncem. Neptun je u inkonjunkciji sa Suncem (150 stepeni), što će tokom života umanjiti životnu silu i otvoriti put bolestima nepoznatog uzroka. Sunce je u kvadratu sa Ascendentom, što znači da će ova osoba forsirati ostvarenje svojih ciljeva na štetu sopstvenog tela.

Jupiter i Neptun su u Vagi, u osmoj kući, u lošim aspektima, što daje ekceme. Sunce u kvadratu na početku Bika daje predispoziciju za difteriju. (Interesantno je da se ta kombinacija javlja i u progresivnom horoskopu.) Ugrožena je jetra, jer Mesec ima loše aspekte, a Mars je u šestoj kući u lošim aspektima. Kvadrati Marsa i Plutona, kao i Uran, vladalac podznaka, u ugaonoj četvrtoj kući, daju mogućnost operacije. Loši aspekti Saturna u Raku u šestoj kući daće rak kao bolest (da je u pitanju zemljani znak, bolesti bi bila reuma). Konačno, kvadrat Jupitera iz osme kuće na Saturn u šestoj daje predispoziciju za sklerozu.

Zašto rak?

Mesec ima kvadrat sa Venerom, trigon sa Jupiterom i Uranom, inkonjunkciju sa Saturnom iz šeste kuće i seskvikvadrat (135 stepeni) sa Neptunom. Inkonjunkcija sa Saturnom daje početnu predispoziciju za rak, a Mesec u Vodoliji u ovako lošim aspektima predstavlja neplodnost, sterilitet. Saturn je na 19 Raka, u šestoj kući, u inkonjunkciji sa Mesecom, koji vlada tom istom šestom kućom i Saturnom. Time se stvara začarani krug bolesti (šesta kuća), a aktiviraće se kada se za to steknu uslovi i u progresivnom i u solarnom horoskopu. I zaista, u progresivnom horoskopu za 2001-vu godinu, Mesec je na 27 Vodolije, Saturn na 24 Raka i opet su inkonjunkciji. To nije dovoljno, ali pogledajmo godišnji povratak Sunca za 2001-vu godinu: Mesec je na 25 Bika, a Saturn na 0 Blizanaca, dakle, konjunkcija. Mesec ima inkonjunkciju sa Marsom, kvadrat sa Uranom, a povrh svega nalazi se na Algolu, najlošijoj fiksnoj zvezdi na nebu. Tranzitni odnosno solarni Uran ovde služi kao okidač za natalni horoskop, jer prelazi preko natalnog Meseca i time pojačava začarani krug Mesec -- Rak -- šesta kuća -- Saturn -- Mesec. Sličan efekat imao je i trogodišnji tranzit Saturna kroz znak Bika; vrhunac je bio 4-og maja 2000-te godine, kada je čak sedam planeta bilo u tom znaku (Saturn na 19 Bika, Jupiter na 17 Bika itd.)

Pošto su Neptun i Mesec natalno u lošem aspektu, od interesa je i njihova središnja tačka na 14 stepeni promenljivih znakova. Ovde se to ispoljava na dva načina, a oba se tiču Plutona. U godišnjem horoskopu za 2001-vu godinu, Pluton je baš na 14 Strelca u opoziciji sa Jupiterom na 12 Blizanaca. Pluton je u 6-oj kući kojom upravlja Jupiter i u opoziciji je sa njim. Pluton je nastavio da tranzitira oko tog stepena tokom cele 2001-ve, uz konjunkciju sa retrogradnim Marsom. Naročito teški aspekti su bili u julu i avgustu te godine, kada su na tom stepenu Pluton i Mars (koji je tu bio i stacionaran) bili u opoziciji sa tranzitnim Saturnom iz Blizanaca. 14-ti stepen Strelca upravlja desnom bedrenom venom, tako da će se rak verovatno proširiti na taj deo tela ili će na njega uticati. Noge neće imati mira dokle god je Saturn u direktnoj opoziciji iz Blizanaca, otprilike do kraja 2002-ge godine. Jedini lek kojim bi se to moglo (donekle) ublažiti je Hypericum, nama poznatiji kao kantarion.

Ne čudi što je celu 2001-vu godinu ova osoba provela boreći se protiv raka.

Astrohomeopatska dijagnoza i lečenje

U natalnom horoskopu su, između ostalih, aktivni sledeći lekovi: Argentum Nitricum, Cuprum Arsenicosum, Natrium Muriaticum, Aurum Metallicum, Stramonium, Silicea, Syphillinum, Psorinum, Pulsatilla i Lachesis. U progresivnom horoskopu za 2001-vu, izbor se svodi na Argentum Nitricum, Natrium Muriaticum, Syphillinum. U solarnom horoskopu za 2001-vu godinu aktivno je mnogo više lekova, od toga sve četiri mijazme, na po više načina svaka. Dakle, te godine telo prosto nema mogućnosti da se brani, a već smo videli da postoji konjunkcija Meseca na Algolu sa Saturnom -- rak. Terapija bi se onda sastojala iz ovih lekova koji bi naizmenično imali ulogu konstitutivnog sredstva, uz sve ostale lekove koje smo već naveli u ovom članku.