Cena medicinskog horoskopa je 60 evra, tel 064/138 50 43,

Kliknite ovde za kontakt sa Duskom Savicem.

Cene i usluge.

Nacini placanja.

 

Medicinska astrologija

Znakovi Stepeni horoskopa u astromedicini Planete, asteroidi i uranske planete
Kuće u astromedicini Aspekti planeta Središnje tačke planeta Medicinski aforizmi
Dijagnosticiranje bolesti na osnovu natalnog horoskopa
Dijagnosticiranje bolesti na osnovu tranzita, progresija, godišnjih i uporednih horoskopa
Pomoćne metode u medicinskoj astrologiji Mesto medicinske astrologije u lečenju

Medicinska astrologija je grana astrologije koja se bavi zdravljem i bolestima klijenta kome se radi horoskop. Kod astrologa se obično dolazi u časovima velikih životnih prekretnica, kao što je "Da li da promenim posao", "Šta će biti sa sudskim procesom moga oca" i sl. Kod medicinskog astrologa se dolazi kada je bolest već odmakla, često se već dogodila neka operacija, klijent ima podužu istoriju odnosa sa lekarima... Uobičajena pitanja upućena medicinskom astrologu su: "Da li da idem na operaciju?", "Da li mora operacija?", "Zašto nemamo dece?", "Da li imam rak?", "Da li će proći rak ove godine?" itd. Ako se ustanovi da se događaji iz istorije bolesti poklapaju sa određenim astrološkim konfiguracijama, onda možemo naći uzrok bolesti, prognozu toka i trajanja bolesti, eventualno odrediti terapiju itd. Postoji i suprotna situacija, da klijent dođe radi običnih stvari, a da medicinski astrolog u horoskopu vidi opasnost daleko pre nego bi se bolest manifestovala i materijalizovala.

Od saveta medicinskog astrologa se mnogo očekuje. Da li će biti operacije ili neće, da li će se ići na hemoterapiju ili neće, na radio-terapiju ili ne. "U sredu imam zakazano zračenje, da idem ili ne?", "Doktor je preporučio da mi izvade bešiku kako bi sprečio dalje širenje raka, da li da to uradim ili ne?" Medicinska astrologija je najsurovija grana astrologije. Ako ne možete da podnesete susret sa teškim, terminalnim patologijama, ako ne želite da preuzmete odgovornost za posledice svojih saveta -- bolje je da se ovim ne bavite. Ako niste lekar po profesiji,  moraćete da se dobro pripremite i obrazujete čitanjem obimne medicinske literature, kroz konsultacije sa nekim ko jeste lekar, skupljanjem informacija sa Interneta, učestvovanjem na grupama itd.

Problemi lečenja se drastično razlikuju od onoga što radi astrolog tokom seanse sa klijentom. Astrolozi daju savete, a klijenti to prihvataju kao savete za promenu načina života. Neki put će medicinski astrolog biti sasvim konkretan i predložiće nošenje određenih kristala, boja, aromaterapiju, upotrebu homeopatskih lekova i dr. Sve to i dalje ostaje na nivou informacije, jer se profesije medicinskog astrologa i lekara ne smeju mešati. Medicinski astrolog ne leči, klijent nije i pacijent, osim ako medicinski astrolog nije i lekar, ili eventualno homeopata; niti je medicinski astrolog iscelitelj: on samo daje visokokvalifikovanu prognozu loših uticaja koji su se već ispoljili kao bolest pa će se -- ako se ne preduzmu nikakve mere -- i dalje ispoljavati kao bolest, sa eventualnim sve težim posledicama.

Medicinski astrolog poseže za svim astrološkim tehnikama i metodima iz kojih se nešto može dokučiti o prirodi bolesti. On mora, pre svega, biti kompetentan astrolog, poznavati široku lepezu astroloških tehnika i primenjivati ih na dobrobit klijenata i njihovog zdravlja. Pošto daje savete o lečenju ali sam ne leči, trebalo bi i da je povezan sa lekarima i isceliteljima, da zna njihove horoskope i da analizom uporednih horoskopa odluči koga bi pacijent dalje trebalo da vidi. Slično se može određivati i vrsta terapije npr. homeopatija, Bahove cvetne kapi, vibropatija, masaža, standardna medicina itd.

Znakovi

Znakovi predstavljaju dvanaest velikih sistema u telu čoveka, počev od Ovna koji simboliše glavu, do Riba, koje simbolišu stopala. Znaci u kojima se nalaze planete, bilo na rođenju bilo na neki drugi način, biće vidno istaknuti tokom života, i verovatni su izvori bolesti. Za svaki znak vezuje se posebna tkivna so. To su gradivne supstance za ljudsko telo, supstance čijom se kombinacijom izgrađuju tkiva, organi, sistemi organa i, konačno, celo telo. Upotrebom tih soli pojedinačno ili u kombinaciji, u materijalnim ili u homeopatskim dozama može se bitno poboljšati zdravlje. Sasvim slično, za svaki znak se vezuje određeni tip ishrane. Medicinski astrolog će kvalifikovano dati savete u vezi ishrane, i samim tim značajno poboljšati zdravlje klijenta.

Stepeni horoskopa u astromedicini

Svaki znak ima trideset stepeni, a empirijskim istraživanjima se došlo do zaključka da svaki stepen upravlja jednim delom tela. Planeta na tom stepenu daje predispoziciju za bolest -- stepen kazuje koji deo tela je u pitanju, planeta kazuje kakva bolest je u pitanju. Slično, mogu se povezivati i središnje tačke i stepeni.

Planete, asteroidi i uranske planete u astromedicini

Planete su izvori energije u horoskopu, a svaka ima karakteristično značenje. Na primer, priroda Marsa je vatrena, on pali vatre u organizmu (što daje temperaturu) i time ga pročišćava. Neptun predstavlja medicini poznate bakterije, Pluton -- nepoznate itd. Sličan efekat imaju asteroidi, pogotovu oni veći -- Ceres, Juno i sl. U medicinskoj astrologiji se sa velikim uspehom koriste i uranske planete, odnosno uranska astrologija, koja se bavi sa osam "uranskih" planeta. To su planete koje do sada nisu astronomski opažene, ali se njihovo dejstvo itekako oseća u horoskopu. Neke od tih planeta imaju izrazito medicinsko značenje, pa se pomoću njih uspeh u astrološkoj dijagnostici povećava i do 90%.

Kuće u astromedicini

Od dvanaest kuća kojima se bavi obična astrologija, u medicinskoj astrologiji se posebno bavimo sa sledećih pet:

prva kuća je telo,

šesta kuća -- bolesti,

osma kuća -- podrška drugih, seks, smrt, karma,

dvanaesta kuća -- bolničko lečenje i izolacija,

četvrta kuća -- kuća naslednih i genetskih bolesti.

 

Međutim, svaka kuća ima uže medicinsko značenje:

prva -- svest, povrede mozga, moždani tumori itd.;

druga -- krv, elektroliti, hormoni, unošenje hrane, hipofiza, dijabetes;

treća -- pluća;

četvrta -- ishrana, unošenje hrane, majka itd.;

peta -- srce, infarkt miokarda;

šesta -- bolesti, genetske smetnje;

sedma -- smrt prvo mozga pa onda ostatka tela;

osma -- izbacivanje prerađenih supstanci, bubrezi, hipofiza, nadbubrežna žlezda, endokrine žlezde;

deveta -- gornji deo mozga, cerebralna hemisfera, Jupiter vlada levom, Neptun desnom hemisferom;

deseta -- opšta slika organizma, metabolizam;

jedanaesta -- cirkulacija, hemoragije;

dvanaesta -- autoimune bolesti, timus, imunitet generalno, jetra.

 

Vladalac kuće je glavni pokazatelj događaja u kući, a planete u njoj igraju sporednu ulogu. Na primer, da vidimo od kakvih bolesti će neko bolovati, pogledali bismo šestu kuću i njenog vladaoca, njegov položaj, aspekte i tranzite. Tek ako bi se nešto značajno i dugotrajno dešavalo sa vladaocem, mogli bismo predviđati postojanje bolesti.

Aspekti planeta

Kako će se planeta ispoljavati zavisi pre svega od njenog odnosa sa drugim planetama, tj. od uglova koje dve planete zaklapaju sa centrom kruga. Svaki aspekt donosi svoju vrstu bolesti, npr. Sunce i Saturn u kombinaciji usporavaju metabolizam, dok Sunce i Mars podstiču osobu da se troši i -- shodno tome -- daju sportiste. Posebno je zloćudan aspekt od 150 stepeni (inkonjunkcija) -- ako je on tačan između dve planete u horoskopu, osobu očekuju najrazličitije nevolje medicinske prirode. Najlošije efekte proizvode loši aspekti malefika na Mesec. Naročito su loši kvadrati, pa tako kvadrat Saturna na Mesec daje predispoziciju za rak, ali isti efekat mogu imati i kvadrati Neptuna i Plutona na Mesec. I ovde važi da loši aspekti proizvode akciju, tako da se posebna pažnja obraća na loše aspekte, jer donose bolest. Međutim, treba uvek gledati gde su dobri aspekti, jer oni donose olakšanje, a često i izlečenje, ponekad u obliku lekova, nekad i u obliku ljudi koji odgovaraju opisu (npr. trigon sa Neptunom -- izlečenje donosi apotekar i sl.).

Središnje tačke u astromedicini

Svaka planeta je na aritmetičkoj sredini neke druge dve planete, što se tumači kao njihova zajednička konjunkcija. Za svaku središnju tačku postoji posebno tumačenje, npr. središnja tačka Jupitera i Saturna se odnosi na jetru, a Marsa i Saturna -- na smrt. Središnje tačke individualizuju horoskop do maksimuma i bez njih nema efikasne medicinske astrologije. Još veća preciznost se postiže ako se uključe uranske planete i njihove središnje tačke, naročito u kombinaciji sa progresivnim horoskopom.

Medicinski aforizmi

Medicinski aforizmi su tipične konfiguracije za pojedine bolesti. Na primer, Mars na 29-om stepenu Škorpije u blizini Ascendenta daje predispoziciju za bronhitis, ali to isto daje i bilo koji kvadrirani malefik u Blizancima, baš kao i Saturn na Ascendentu u dvojnom znaku itd. Medicinski astrolog mora dobro poznavati takve konfiguracije i biti u stanju da ih odmah prepozna u horoskopu. Međutim, klijenti će vam oprostiti ako u sred seanse izvadite priručnik i pogledate neku konfiguraciju, samo ako će im to pomoći da se izleče!

Alternativa je imati računarski astrološki program koji izračunava takve konfiguracije. Preciznije, bez takvog programa teško je baviti se medicinskom astrologijom, jer se radi o desetinama i stotinama konfiguracija! Sa druge strane, ne možete se smatrati medicinskim astrologom ako na licu mesta, pred klijentom, ne možete da iskonstruišete konfiguraciju koja odgovara njegovom zdravstvenom problemu. Dakle, čak i ako imate takav program, i dalje morate znati medicinsku astrologiju!

Dijagnosticiranje bolesti na osnovu natalnog horoskopa

Bukvalno u svakom horoskopu će se pronaći desetak takvih konfiguracija, u nekima i mnogo više. To ne znači da će neko biti bolestan po osnovu svih postojećih konfiguracija, niti da će istovremeno biti bolestan od svega toga, niti da tokom života mora biti bolestan od svega što horoskop pokazuje. Svaku konfiguraciju treba shvatiti samo kao predispoziciju za bolest, a da bi se bolest manifestovala, potrebno je da su istovremeno aktivne tri predispozicije. Na primer, ko ima kvadrat Saturna i Meseca natalno, imaće prvu predispoziciju za rak. Druga predispozicija može se videti kroz progresivni horoskop, gde Mesec svakih sedam godina ulazi u kvadrat sa Saturnom, a treća može biti u godišnjem horoskopu, u kome može postojati npr. inkonjunkcija Meseca i Saturna. Tek onda ima smisla upozoriti na rak, odnosno, tek ako se neke godine pojavi i treća predispozicija istovremeno sa prve dve, bolest će se manifestovati.

Ponekad će se ista predispozicija javiti na osnovu raznih konfiguracija. Na primer, ako postoje kvadrat Urana na Ascendent i kvadrat Plutona na Ascendent, dva puta će se pojaviti konfiguracija "operacija". Samim tim biva veća verovatnoća da će se neka operacija desiti tokom života npr. kada Mars pojača neku od tih konfiguracija, ili se u godišnjem horoskopu zatekne na središnjoj tački Urana i Plutona.

Dijagnosticiranje bolesti na osnovu tranzita, progresija, godišnjih i uporednih horoskopa

Za razliku od obične astrologije, u kojoj se sve svodi na analizu i sintezu natalnog horoskopa, u medicinskoj astrologiji se rutinski koriste mnoge druge vrste horoskopa. Osnovna ideja je da su potrebne tri konfiguracije da bi se bolest pojavila, a nije bitno u kom horoskopu se koja nalazi. Dugi tranziti loših planeta itekako snažno proizvode bolesti, a srednjeročno gledano, situacija se najbolje vidi iz progresivnog horoskopa. Uvek treba gledati i godišnje horoskope, jer se iz njih vide jaki akcenti koji ne moraju dugo trajati, ali čije posledice se mogu osećati dugo, neki put i do kraja života.

Isto tako, nije svejedno sa kime se živi. Osobe sa kojima se živi prenose svoju energiju i -- neki put leče, a neki put i potpomažu ili pospešuju oboljenje. Isto važi i za zemlju u kojoj se živi.

Pomoćne metode u medicinskoj astrologiji

Arapske tačke se formiraju kao zbir dve značajne tačke od koje se oduzima treća značajna tačka. Takvih tačaka ima oko 500, a neke se direktno odnose na zdravlje. Najpoznatija je Fortuna, koja objedinjuje uticaje Sunca, Meseca i Ascendenta. Svaka kuća ima nekoliko tačaka npr. šesta kuća ima sledeće tačke: tačku neizlečivih bolesti, nesreća i poroka (Ascendent + Mars - Saturn), tačku izlečivih bolesti (Asc + Mars - Merkur), tačku slugu, tačku zarobljenika i pobeđenih. Kao što vidimo, dve su važne za medicinsku astrologiju, a dve ne. Nasuprot tome, sedma kuća ima šesnaest tačaka, osma pet itd.

Često se mnogo informacija može dobiti metodama horarne astrologije, u kojoj se pravi horoskop za trenutak postavljanja pitanja o bolesti. Tumačenje horarnih horoskopa se razlikuju od tumačenja natalnih i svih ostalih horoskopa, pa nemojte koristiti ovu tehniku ako nemate takva znanja. Ali, isplati se naučiti horarnu astrologiju, jer omogućava uvid u aktuelnu situaciju, precizno određuje tok bolesti, eventualne smrtne ishode itd.

Dekumbiturna karta je karta početka bolesti. Može se praviti ako se zna tačno kada je bolest počela. Takođe se tumači se po posebnim pravilima.

Elekciona astrologija pokušava da da odgovor na pitanje kada treba početi neku akciju. Za potrebe medicinske astrologije, određivalo bi se kada je najpogodnije da počne terapija koju smo prepisali, kada lekar treba da ode kod bolesnika i sl.

Mesto medicinske astrologije u lečenju

Moderna medicina zna mnogo o stanju pacijenta u trenutku merenja, a statistički zna da li je prognoza bolesti dobra ili nije. Ipak, stvarnom budućnošću pacijenta ona se ne bavi, i uglavnom reaguje kada se nešto loše već desi. Medicinska astrologija je nedostajući beočug između snimljenog stanja pacijenta, njegove sadašnje terapije i budućeg razvoja bolesti. Pošto se može unapred dati astrološka prognoza toka bolesti, može se unapred nešto i preduzeti da se bolest ublaži ili što je moguće više eliminiše, tim više što se na medicinsku astrologiju prirodno nastavlja astrohomeopatija -- prepisivanje energetskih lekova koji "troše" lošu energiju planeta i tako doprinose ozdravljenju. Nadajmo se da će se upotreba medicinske astrologije i astrohomeopatije širiti i kod nas i u svetu, jer radi se o naukama koje tek dobijaju svoj zamah zahvaljujući Internetu.