Medicinska astrologija

Medicinska astrologije

Intervju o medicinskoj astrologiji

Rak

Epilepsija

Bolesti srca i krvnih sudova

Ginekološki problemi

Neplodnost i bračni sterilitet

Neplodnost muskaraca

Migrene i glavobolje

Začeće i trudnoća

Medicinski horoskopi

Energetsko shvatanje medicinske astrologije

Akutne, terminalne i psihosomatske bolesti

Akcioni plan za pacijenta

32 nova video priloga — serijali o Reikiju, Bahovim cvetnim kapima i Su Joku

U emisijama Ko je kriv, autora Sanje Colje, gostovao sam 31.01.09 i 07.02.09. godine. Dotakli smo se širokih tema, od astromedicine do nedostatka uvoznih lekova, do Reikija, potpuno nematerijalnog načina lečenja. Pogledajte moja gostovanja kroz tri niza priloga o alternativnim metodama lečenja:

Serijal o Reikiju

Serijal o Bahovim cvetnim kapima

Serijal o Su Joku

Uživajte u ovom obilju alternativne medicine!