Astrologija i lečenje cvetnim kapima

Lečenje cvetnim kapima je bezopasno ali može biti vrlo efikasno u eliminaciji nepoželjnih stanja, kao što su strah, šok, strava, anksioznost, depresija i dr:

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.