Duško Savić Noć sa astrologom 14 09 02 horoskop deteta

Horoskopi dece se u javnosti uglavnom ne rade, osim ako nije u pitanju neka tš¡ka bolest ili se radi o profesionalnoj orijentaciji. U ovom slučaju, za dete od šest godina dao sam opšti pregled horoskopa i ništa više.

Tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Duško Savić Noć sa astrologom 14 09 02 horoskop deteta

  1. Pingback: 5000 pogleda na AstroDule video kanal na YouTube.com | AstroDule.com

  2. Pingback: 8335 pogleda na kanal AstroDule na YouTube.com | AstroDule.com